Monday, April 14, 2014

New ! show cover system


ตอนนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนระบบแสดงผลของหน้าปกของเนื้อหาข่าวใหม่แล้ว
ซึ่งอันเก่านั้นจะแสดงหน้าปกจากรูปภาพในเนื้อหานั้นโดยภาพที่แสดงมีขนาดเล็กมาก
ทำให้ดูลำบากมากและอาจทำให้คนดูไม่สามารถเข้าใจถึงเนื้อหาได้ ดังนั้นผมจึงได้ทำการเปลี่ยนระบบ
การแสดงหน้าปกใหม่ซึ่งมีขนาดใหม่

No comments:

Post a Comment